Ik hecht er veel waarde aan dat de therapie en ons contact goed verlopen. Toch kan het gebeuren dat u zich hierover niet tevreden voelt. In dat geval hoop ik dat u zich vrij genoeg voelt om dit met mij te bespreken, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Hierbij kunt u desgewenst uw partner of iemand anders betrekken.

Mochten we er samen toch niet uitkomen en wilt u een formele klacht indienen, dan informeer ik u waar u terecht kunt. Als NVPA geregistreerde hulpverlener ben ik aangesloten bij de klachtenregeling van het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). U kunt hier hun cliënt informatie folder downloaden.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Meer info hoe uw privacy is geregeld bij de Aandachtsbalans vindt u hier.