Muziektherapie

In muziektherapie krijg je ruimte om je hulpvraag muzikaal te verkennen. We werken met instrumenten en stem. Improviseren in samenspel of zingen, een liedje schrijven dat past bij je thema, het kan allemaal. Muziek bied alle ruimte om je te verbinden met emoties. Vooral bij verlieservaringen en trauma geeft dit een helende werking.

Lees meer...
De kracht van muziektherapie ligt in ordening en beweging; dit is de basis van muziek. Ordening in maten, toonhoogtes, vorm. Beweging door tempo, dynamiek. Door stilte. Bij de mens zijn deze principes ook aanwezig, maar kunnen in hun verhoudingen verstoord zijn. Zo kan bijvoorbeeld een teveel aan ordening tot verkramping leiden, te weinig tot chaos. Teveel beweging kan een uiting zijn van innerlijke onrust, te weinig een teken van depressie. Zulke verstoringen manifesteren zich vaak op psychisch of fysiek gebied.
 
In muziektherapie ontdek je dat je klachten verminderen als je je aandacht richt op je talenten en interne hulpbronnen. Dat is helpend als je overweldigd wordt door emoties vanwege b.v. verlies, trauma of stressgerelateerde klachten. De kracht van muziektherapie is dat je dit ervaart door te doen. Dat kan in actief muzikaal samenspel, maar ook door het (samen)luisteren naar speciaal geselecteerde muziek. In de verbinding met muziek ga je geleidelijk meer rust en ontspanning ervaren. En als er meer rust is ontstaan vaak nieuwe inzichten.

Muziektherapie biedt een gemakkelijke ingang door muziek als middel te gebruiken. Nieuwsgierigheid naar hoe muziek je kan helpen is voldoende, je hoeft geen muzikale kwaliteiten te hebben!

Muziekwandeltherapie

De natuur zorgt voor een kalmerende werking op je geest. Je hersenen maken tijdens het wandelen gelukshormonen aan, waardoor je je beter gaat voelen.

Lees meer...
In muziekwandeltherapie zoeken we een vorm die bij jou past:

•    Wandelen in stilte (of afgewisseld met muziek)
•    Wandelen met speciaal gekozen muziek op je koptelefoon
•    Wandelen met de muziek die in je opkomt: dat kan door te zingen, fluiten of neuriën (wat bij jou past)

In een veilig therapeutisch contact kun je ervaren hoe de combinatie van wandelen en (geselecteerde) muziek je zintuigen prikkelt om meer aanwezig te zijn en gedachtenstromen vertragen. Oefeningen met de focus op ademhaling en zintuigen helpen om je te verbinden met interne hulpbronnen. Je instrument (of stem) laten klinken in een bos of open veld geeft een andere resonantie. Soms lijkt het een samenspel met vogels.

Psychosociale therapie

Bij psychosociale therapie benaderen we je hulpvraag vanuit een oplossingsgericht perspectief. Verhelderen van het probleem zonder te veel analyse, maar vooral toekomst gericht. Je gaat stapjes zetten naar een haalbaar doel dat je wilt bereiken. Hierbij kan muziek ook als hulpbron worden ingezet.

Lees meer...
De oplossingsgerichte methode is een kortdurende vorm van hulpverlening, die wordt gekenmerkt door een focus op de gewenste toekomst, persoonlijke hulpbronnen en eerdere successen van de cliënt.
De methode hecht grote waarde aan een gelijkwaardig contact met de client waarbij hij leert om:
1. zich te verbinden met een voor hem reële gewenste toekomst
2. kleine stappen te zetten naar wat hij wil bereiken en
3. de aandacht te richten op dat wat hij goed doet en
4. weet daarbij zijn hulpbronnen te benutten. (De Shazer e.a., 2009).
  
In mijn afstudeeronderzoek voor muziektherapie heb ik aangetoond hoe in verbale coaching  muzikale interventies kunnen worden ingezet om de effecten van de oplossingsgerichte methode te versterken. (Wijngaarden, 2017) Zie mijn artikel in BG magazine.